Drvo za ogrjev

Sušeno drvo

• Bukva

Ne sušeno drvo

• Hrast
• Jasen
• Bagrem
• Breza
• Smreka
• Agacija
• Joha

Dimenzije palete

• Dužina: 1m
• Širina: 1m
• Visina: 1.8m
• cca. 2 prostorna metra drva
• Nadmjera: -1.5cm -> zbog slaganja u paletu

Dužine cjepanica

• 25cm
• 33cm
• 50cm (max debljina cjepanice 8-10cm)

Debljina cjepanica

• 6-8cm
• 8-10cm
• 10-12cm
• 12-14cm

Vlaga

• Suha roba <25% prema ISO
• Obično je između 18% i 22%

Pakiranje

• Kamion: max 24T
• Ljetni period: 26 paleta
• Zimski period: 21-24 palete

Naruči

© Copyright 2020. All Rights Reserved.